Jacek Olech

Pracujące soboty i niedziele możliwe także w systemie podstawowym

Szczególne potrzeby pracodawcy mogą uzasadniać wydanie polecenia służbowego przyjścia do pracy w weekend czy święto. Tylko wyjątkowo pracownik może odmówić jego wykonania.

Czy rodzic może być gorzej traktowany w pracy?

Różnicowanie sytuacji pracowników z przyczyn niezwiązanych z ilością i jakością świadczonej pracy, ale na przykład z powodu korzystania z uprawnień rodzicielskich, stanowi zakazaną prawem dyskryminację.