Bartłomiej Głąbiński

Zmiany na europejskim rynku baterii. Co czeka przedsiębiorców?

18 lutego 2024 r. weszła w życie część przepisów rozporządzenia 2023/1542 w sprawie baterii i zużytych baterii, przyjętego przez Unię Europejską w lipcu ubiegłego roku. Unijny ustawodawca wprowadził wymogi dotyczące całego cyklu życia baterii. To istotne zmiany dla producentów, importerów i dystrybutorów baterii oraz dla podmiotów gospodarujących odpadami.

Czym jest mechanizm CBAM i jak wpłynie na rynek?

Unijne rozporządzenie wprowadza opłatę, która będzie dodana – jako dodatkowy koszt – do ceny importowanych produktów przemysłowych, przy uwzględnieniu generowanych przez te produkty emisji. Przedsiębiorcy do wypełniania nowych obowiązków powinni zacząć przygotowywać się już teraz.