Edyta Głowińska

Praca zdalna: Czas pracy startuje w momencie logowania

Jeżeli firmowy regulamin pracy zdalnej przewiduje, że pracownik potwierdza rozpoczęcie pracy poprzez logowanie do systemu, czas pracy należy liczyć od momentu zalogowania.

Całowanie w rękę – czy pracodawca może tego zabronić?

Powitania pomiędzy współpracownikami, w tym całowanie w rękę współpracownic, może być różnie odbierane.

Kiedy prywatny szpital musi udostępnić informację publiczną

Prywatny szpital udzielający świadczeń m.in. na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia musi udostępnić każdą informację publiczną.

Przetargi: gwarancja wadialna

Gwarancja wadialna (ubezpieczeniowa lub bankowa) jest jedną z form wniesienia wadium, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

O zabiegu dziecka może zdecydować sąd opiekuńczy

Dziecko może zostać poddane wybranej przez lekarzy metodzie leczenia, wbrew woli rodziców.

Zamówienia publiczne: Wykonawca ma możliwość naprawienia błędów

Wykonawca ma możliwość naprawienia błędów i wykazania, że pomimo to jest rzetelnym partnerem, który wykona umowę w sposób prawidłowy.

Refundacja dla osób, które używają monitorów i noszą okulary

Pracownik korzystający z komputera musi liczyć się z tym, iż pracodawca pokryje jedynie rzeczywiste koszty zakupu szkieł i oprawek. Faktura musi być wystawiona na pracodawcę.

Odwołanie w sprawie zamówienia publicznego - jakie koszty

Odwołanie w sprawie zamówienia publicznego można cofnąć w każdym czasie, aż do zamknięcia rozprawy.

Kontrola zatrudnienia w zamówieniach publicznych

W specyfikacjach istotnych warunków zamówienia pojawiły się zapisy dające zamawiającym możliwość żądania kopii umów o pracę i deklaracji zgłoszenia do ZUS.

Niższa wypłata przez ubezpieczyciela nie zawsze jest uzasadniona

Sądy rozpatrujące sprawy o zadośćuczynienie jednoznacznie przyjmują, że rozmiar zmniejszenia szkody zależy od okoliczności konkretnego przypadku.