Adam Kędziora

Nierynkowe redysponowanie instalacjami odnawialnych źródeł energii

Po ostatniej nowelizacji Prawa energetycznego obowiązują szczegółowe zasady ograniczania wytwarzania energii w instalacjach odnawialnych źródeł energii lub wyłączania magazynów energii elektrycznej przez operatorów systemów elektroenergetycznych, które nie opierają się na zasadach rynkowych. Niektóre reguły, dotyczące przyznawania rekompensat z tytułu redysponowania, mogą budzić kontrowersje.