Filip Jarmakowski

Strefy Czystego Transportu – spójrzmy na fakty

W miastach duszących się od spalin Strefy Czystego Transportu są jedynym obecnie dostępnym rozwiązaniem dającym nadzieję na zmniejszenie emisji z transportu. Tam, gdzie wprowadzono takie strefy i wyeliminowano z ulic bardzo stare pojazdy odnotowano niższe poziomy zanieczyszczeń pyłami i tlenkami azotu – pisze Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego w polemice z tekstem Szczepana Mroczka.