Mirosława Żytkowska

Jawność wynagrodzeń tuż-tuż

Unijna dyrektywa wprowadza rozwiązania, które mają zagwarantować równość wynagrodzeń oraz zapobiec dyskryminacji ze względu na płeć. Największe wymagania w tym zakresie będą musieli spełnić najwięksi pracodawcy.

Dobra osobiste pracowników objęte są ochroną

Aby firma legalnie korzystała z wizerunku pracownika, kontrolowała jego pocztę elektroniczną czy sposób wykorzystywania służbowego auta, musi się trzymać przepisów i procedur. Wskazówki dot. ochrony dóbr osobistych daje też orzecznictwo.

Pracownik zapłaci za szkalowanie szefa w sieci

Uchwała Sądu Najwyższego otwiera drogę do wytaczania powództw o zadośćuczynienie przez pracodawców, których wizerunek i dobre imię zostały nadszarpnięte przez pracowników, w szczególności przez bezpodstawne opinie w internecie.