Paweł Daniluk

Łaska nie obejmuje skutków skazania

Zatarcie skazania nie jest instytucją konstytucyjną, lecz tylko ustawową.