Patrycja Parzygnat

Czy utworzenie fundacji rodzinnej może być ryzykowne?

Niektóre działania podejmowane z wykorzystaniem fundacji rodzinnej mogą zostać uznane przez organy podatkowe za podlegające klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowana i skutkować sankcjami finansowymi. Są sposoby, by to ryzyko ograniczyć.