Anna Matusiak-Wekiera

Niezależność inspektora ochrony danych – kiedy dochodzi do konfliktu interesów?

Ostatnie miesiące przyniosły restrykcyjne interpretacje organów dotyczące konfliktu interesów inspektorów ochrony danych i krytyczne wobec tych interpretacji stanowiska biznesu. Warto je poznać, aby zapewnić IOD odpowiedni poziom niezależności.

Co grozi za brak wyznaczenia inspektora ochrony danych?

Europejskie organy nadzorcze wydają decyzje, w których nakładają na organizacje sankcje za brak wyznaczenia inspektora ochrony danych. Nie tylko nakazują wyznaczenie inspektora ochrony danych (IOD), nakładają także na zobowiązane organizacje administracyjne kary pieniężne.

Inspektor ochrony danych pod lupą prezesa UODO

W mniejszych organizacjach inspektor ochrony danych osobowych traktowany jest jak „człowiek orkiestra” – ma znać się na przepisach, ale i aspektach technologicznych czy analizie ryzyka, projektować konkretne rozwiązania, ale również dostrzegać ich luki w procesie monitorowania.