Liliana Anam

Przyszłość sprawozdawczości ESG: dyrektywa CSRD

Dyrektywa CSRD zmieni zupełnie obraz przedsiębiorstw. Wymusi ona raportowanie danych, które precyzyjnie pokażą, jak działalność firmy wpływa na klimat, społeczeństwo, a także jak w jej ramach działa ład korporacyjny. Co ważne, dzięki odpowiednim standardom raportowania dane te będą porównywalne.