Edyta Głębicka

Psycholog - terapeuta a kasa rejestrująca

Jeżeli sprzedaż na rzecz osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami osiągnęła od początku roku 20.000 zł, to podatnik powinien zacząć ewidencjonowanie po 2 miesiącach następujących po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu.

Zarejestrowanie doradztwa nie wyklucza zwolnienia z VAT

Nie zawsze osiąganie małego obrotu oznacza, że nie trzeba płacić daniny. Są bowiem czynności, które wyłączają korzystanie z tego przywileju. Tak jest w przypadku przedsiębiorców świadczących np. usługi prawnicze czy jubilerskie.

Usługi doradcze a zwolnienie z VAT

Gdy podatnik uzyska przeświadczenie, że ma już prawo rozliczyć się z klientem, któremu udzielał porad, powinien dokonać rejestracji dla celów VAT. Dopiero wtedy cała jego sprzedaż będzie podlegać opodatkowaniu i fakturowaniu.

Nieruchomości a PIT i CIT: Rozbudowa a ulepszenie środka trwałego

Jeżeli obiekt, który ma być dobudowany do już istniejącego biura, będzie miał wraz z nim wspólne wejście albo instalacje lub będzie razem z nim wykorzystywany, to nie można traktować go jako odrębnego, samodzielnego budynku

Realizacja programów telewizyjnych a VAT

Czy producent audycji emitowanych na antenie TV na pewno je produkuje? Okazuje się, że z punktu widzenia VAT sprawa nie jest wcale jednoznaczna.

Ustalenie momentu przekroczenia obrotu w VAT

Osoba rozpoczynająca działalność może korzystać ze zwolnienia z podatku do czasu, gdy kwoty należne z tytułu sprzedaży nie przekroczą u niej określonego limitu. Może mieć jednak problem z określeniem, kiedy to następuje.

Ewidencja VAT - co potwierdzi sprzedaż: faktura, paragon

Jeśli podatnik nie jest zwolniony z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, to musi wystawić parag

Usługi związane z masażem i rehabilitacją a zwolnienie z VAT

Jeżeli podatnik zatrudnia fizjoterapeutę, to wykonywana przez niego praca w zakresie opieki medycznej (np. rehabilitacja) korzysta ze zwolnienia z VAT, nawet jeśli pracodawca zajmuje się zupełnie czym innym niż ratowanie zdrowia

Czy można odliczyć VAT naliczony sprzed rejestracji

Przepisy nie wymagają, aby do nabycia prawa do pomniejszenia podatku do zapłaty konieczne było posiadanie statusu podatnika zarejestrowanego w momencie otrzymania faktur zakupu. Jest on jednak konieczny w chwili odliczenia

Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R

Po zarejestrowaniu podatnik może złożyć deklaracje za okresy sprzed formalnego rozpoczęcia prowadzenia działalności oraz zarejestrowania i wykazać w nich podatek naliczony. Może też dokonać korekty zgłoszenia VAT-R