Alicja Sobczak

CBAM czyli rewolucja w imporcie wybranych towarów na obszar celny Unii Europejskiej

10 maja 2023 r. Rada UE przyjęła rozporządzenie nr 2023/956 ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (Dz. U. UE. L. z 2023 r. Nr 130, str. 52) – dalej: Rozporządzenie CBAM. Rozporządzenie weszło w życie 17 maja 2023 r., dzień po jego ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.