Małgorzata Stachyra

Wymogi podatkowe dotyczące analiz porównawczych dla transakcji z podmiotami powiązanymi

W ostatnim czasie organy podatkowe coraz częściej interesują się tematyką cen transferowych i podejmują coraz więcej kontroli w tym zakresie.