Bogusław Długowolski

Jak skuteczne zarządzać danymi? Nowe rozwiązania dla firm

Przedsiębiorcy, którzy chcą utrzymać konkurencyjność, powinni zapoznać się z Aktem w sprawie zarządzania danymi. To zestaw zasad, procedur i narzędzi mających na celu efektywne gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i udostępnianie danych pomiędzy podmiotami z danego sektora – publicznego, prywatnego.