Marta Garncarz

Jak zakwalifikować wydatki związane z projektem deweloperskim

Rozważając czy dane wydatki i opłaty stanowią koszty bezpośrednie, należy ocenić, czy możliwe jest osiągnięcie skonkretyzowanego przychodu bez ich poniesienia. Większość wydatków mających ścisły związek z procesami inwestycyjnymi może zostać uznana za koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami.

Podatek od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej

Spółka kalkulując tzw. hipotetyczny podatek, jaki zapłaciłaby zagraniczna jednostka, gdyby była polskim podatnikiem, nie ma możliwości pomniejszenia dochodu zagranicznej spółki o straty poniesione w latach poprzednich.