Adam Tomaszewski

Safe harbour może być schematem podatkowym

Zastosowanie przewidzianego w przepisach o cenach transferowych rozwiązania w zakresie finansowego safe harbour, może wyłączyć konieczność sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, w tym analiz benchmarkingowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi. Jednak tego typu uproszczenie może się też wpisywać w definicję schematu podatkowego, podlegającego raportowaniu do Szefa KAS.

Reklama świadczona przez zagranicznego kontrahenta – obowiązek poboru podatku u źródła

Zakup niektórych usług od podmiotów zagranicznych może, ale nie musi się wiązać z koniecznością poboru i zapłaty przez polskiego usługobiorcę podatku u źródła. Przyjrzyjmy się obowiązkom płatnika tego podatku na przykładzie usług reklamowych.