Danyila Zubach

W czasie wojny Polakom łatwiej podjąć pracę w Ukrainie

Aby zatrudnić się na terenie Ukrainy obywatele polscy nie muszą obecnie starać się o zezwolenie na pracę. A podejmując działalność gospodarczą, mogą ją prowadzić na warunkach obowiązujących Ukraińców.

Cyfrowe finanse – większa ochrona i przejrzystość

Rozporządzenie w sprawie rynków kryptoaktywów ma m.in. umożliwić wykorzystania potencjału finansów cyfrowych w zakresie innowacyjności i konkurencji, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony posiadaczy detalicznych. Cześć przepisów rozporządzenia już obwiązuje, kolejne wejdą życie w 2024 roku.