ALEKSANDRA FIUK

Nad bezpieczeństwem w firmie powinna czuwać komisja BHP

Pracodawca zatrudniający powyżej 250 pracowników ma obowiązek powołać organ doradczy i opiniodawczy w kwestii warunków wykonywania pracy. Nie zwalnia go z tego funkcjonująca w firmie służba BHP.

Nie każdy pracodawca musi ustalić plan urlopów

Pracodawca powinien każdorazowo wyrazić zgodę na rozpoczęcie urlopu przez osobę zatrudnioną, nawet jeśli przerwa w pracy wynika z ustalonego w danej firmie planu urlopów.

Ważne decyzje wymagają współpracy z przedstawicielami pracowników

Brak związków zawodowych w zakładzie pracy nie zwalnia pracodawcy z obowiązku współdziałania z przedstawicielami pracowników. W kwestii ich wyboru i roli przepisy są jednak bardzo lakoniczne.

Umowa na zastępstwo w praktyce HR

Choć z treści umowy o pracę na zastępstwo powinno wynikać, który pracownik jest zastępowany, nie oznacza to ani obowiązku podania jego imienia i nazwiska, ani też przyczyny jego nieobecności.