Emilia Rogalewicz

Dobrostan Polaków potrzebuje wsparcia

Wyniki badań przeprowadzonych w 2023 roku jasno wskazują, że Polacy wciąż zwracają szczególną uwagę na zdrowie psychofizyczne i potrzebują wsparcia w dbaniu o swój dobrostan.