Andrzej Rosłaniec

Nowy rok witajmy z ostrożnym optymizmem

Proces stabilizacji światowej i polskiej gospodarki po wstrząsach geopolitycznych i ekonomicznych minionych lat będzie w 2024 roku postępować. Nie należy jednak oczekiwać skokowej poprawy sytuacji.