Magdalena Czenko

Gwarancje pochodzenia już nie tylko energii elektrycznej

1 stycznia 2024 r. wejdą w życie istotne zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Dotyczą one gwarancji pochodzenia energii z OZE i stanowią kluczowy krok w procesie implementacji dyrektywy RED II w tym obszarze.