Paweł Stapiński

Nie trzeba być właścicielem importowanych towarów, aby odliczyć VAT

Importerowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu importu towarów, pomimo że nie stanowią one jego własności, jeżeli towary te będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, a ich wartość będzie wpływać na ostateczną wartość wyrobów gotowych.