Danuta Kępa-Figura

Danuta Kępa-Figura

Mediolingwistka. Profesor w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS w Lublinie. Przewodnicząca sekcji „Język w mediach” Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Zastępczyni Przewodniczącego Komisji Medioznawczej Polskiej Akademii Umiejętności. Współinicjatorka i współorganizatorka serii konferencyjnej „Współczesne Media”. Inicjatorka i współorganizatorka Seminarium Mediolingwistycznego. Tropicielka światów za tekstami zainteresowana pragmatycznym wymiarem komunikacji międzyludzkiej. Nadal zafascynowana mgłą rzeczywistości.

Historia z pociągu Warszawa-Lublin. Tak PKP zakrzywia rzeczywistość swoich podróżnych

W ubiegłym tygodniu po raz kolejny doświadczyłam niezwykłej siły języka. I to w okolicznościach nieoczywistych. Bo cóż zaskakującego może spotkać mediolingwistkę, spokojnie wracającą z pewnego Kongresu pociągiem relacji Warszawa-Lublin. Nic. Z dwóch powodów.