Klaudia Kuzdro

Od zakupów związanych z jubileuszem spółki przysługuje prawo do odliczenia VAT

Wydatki poniesione przez spółkę na organizację jubileuszu jej powstania dają prawo do odliczenia VAT od zakupionych w tym celu towarów i usług, ze względu na np. koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Dostawa towaru w zamian za usługę reklamową jest opodatkowana VAT

Przekazanie towaru w zamian za usługę reklamową wypełnia znamiona dostawy towaru i jednocześnie jest to dostawa odpłatna. Jej odpłatność polega na otrzymaniu w zamian świadczenia usługi reklamowej, gdyż przepisy nie definiują odpłatności jako świadczenia wyłącznie pieniężnego. W związku z tym taka dostawa towaru podlega opodatkowaniu VAT.