Agata Asenhajmer

Jak skorzystać z ulgi na ekspansję

Ulga prowzrostowa, zwana także ulgą na ekspansję umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.