Paweł Trętowski

Od redukcji śladu węglowego nie ma odwrotu

Na mocy porozumienia paryskiego wszystkie kraje Unii Europejskiej zobowiązały się do walki z postępującym ociepleniem klimatu. Ambicją UE jest, aby do 2050 r. jej gospodarka stała się neutralna klimatycznie.

Sektor finansowy ambasadorem ESG

Zielona transformacja stanowi epokowy proces kształtujący przyszłość Europy, stając się kołem zamachowym dalszego rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. To przedsięwzięcie ma na celu nie tylko ograniczenie negatywnych efektów zmian klimatycznych, lecz również budowę dobrobytu i poprawę jakości życia europejskich społeczeństw.

ESG to nowy styl prowadzenia biznesu

Dyskusje poświęcone tematyce ESG często koncentrują się na regulacjach i nowych obowiązkach informacyjnych. Wdrożenie strategii ESG wiąże się jednak także z koniecznością zmiany myślenia o biznesie jako takim oraz przyjęcia nowego stylu zarządzania.