Aleksandra Przychocka

Odpowiedzialność zarządu za system kontroli wewnętrznej

W dzisiejszym świecie biznesu, w którym ryzyko, zawirowania rynkowe i przepisy prawa stale ewoluują – rola kontroli wewnętrznej wzrasta bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Odpowiedzialność za ten kluczowy element zarządzania spółką spoczywa przede wszystkim na zarządzie.