Mateusz Małota

Zasady wypłaty dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Większość spółek zarejestrowanych w Polsce ma rok finansowy równy rokowi kalendarzowemu. Dla tych spółek nastał czas na sporządzenie sprawozdania finansowego, które zostanie zatwierdzone podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Podczas takiego zgromadzenia może zostać podjęta uchwała o wypłacie dywidendy.

Działalność gospodarcza w Polsce – podstawowe zasady

Przedsiębiorcy zagraniczni często nie wiedzą, że muszą zarejestrować działalność gospodarczą prowadzoną w Polsce. Za niedopełnienie tych formalności grożą kary.