Grzegorz Ziółkowski

Warto skorzystać z nowych możliwości dla zarządzających finansami

Częste nowelizacje przepisów, postępująca cyfryzacja i zmiany na rynku pracy przekładają się na zwiększenie obowiązków podatkowych i ich skomplikowanie. Odpowiedzią na te problemy może być unowocześnienie zarządzania funkcją podatkową.