Marcin Konarski

Obawiasz się konfliktu ze wspólnikiem? Zabezpiecz swój interes w umowie spółki z o.o.

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna obejmować m.in. szczegółowe procedury podejmowania decyzji, zakres czynności wymagających zgody wspólników, a także wyraźny podział obowiązków oraz określać strategiczne cele spółki.

Czy trzeba płacić składkę zdrowotną?

Forma i wysokość składki zdrowotnej uzależnione są m.in. od formy organizacyjno-prawej oraz charakteru uczestnictwa w spółce. Czasem jej zmiana i uporządkowanie struktury grupy spółek, pozwoli na spore oszczędności.