Marcin Konarski

Czy trzeba płacić składkę zdrowotną?

Forma i wysokość składki zdrowotnej uzależnione są m.in. od formy organizacyjno-prawej oraz charakteru uczestnictwa w spółce. Czasem jej zmiana i uporządkowanie struktury grupy spółek, pozwoli na spore oszczędności.