Łukasz Dylewski

Ustalanie cen z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Dynamic pricing to strategia ustalania cen produktów lub usług dynamicznie, na podstawie aktualnych warunków rynkowych, zmiennych parametrów klienta oraz zachowania konkurencji. Niektóre praktyki zautomatyzowanego pricingu i monitoringu cen, w tym z użyciem narzędzi AI, mogą naruszać przepisy antymonopolowe.