Mateusz Ducki

Instytucja przywrócenia do pracy wymaga poprawy

Pracownicy chronieni przed zwolnieniem, w tym działacze związkowi, mogą żądać „tymczasowego” przywrócenia do pracy na czas trwania procesu. Sądy pracy mają niewielkie możliwości odrzucenia tego żądania.

Nie tak łatwo pozbawić ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Jeżeli pracodawca nie dokłada starań, by pracownicy korzystali z urlopu wypoczynkowego w naturze, to w razie rozwiązania umowy ma obowiązek wypłacić za niewykorzystane dni ekwiwalent pieniężny.

Nie tak łatwo szef zbada trzeźwość pracownika

Przepisy nie regulują, jak postępować wobec pracownika w oczekiwaniu na wynik badania na obecność alkoholu w jego krwi z policji. Nie wskazują też, co robić, gdy pracownik tłumaczy pozytywny wynik narkotestu przyjmowaniem leków.

Wniosek o zmianę warunków pracy – o co pracownik może prosić?

Pracownik może wnioskować o zmianę warunków zatrudnienia na bardziej przewidywalne lub bezpieczne. Rozpatrując podanie pracodawca powinien jednak ocenić, czy zmiana faktycznie poprawi sytuację zatrudnionego. A jeśli uzna, że nie – odmówić zatrudnionemu.