Kamil Kłosiński

Samowola budowlana – postępowania legalizacyjne i naprawcze

Nowelizacja z września 2020 roku wprowadziła nową, jednolitą procedurę legalizacji samowoli budowlanej, taką samą dla obiektów wymagających pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia.

Pozwolenie na użytkowanie obiektu – całego lub jego części

Po zgromadzeniu i zweryfikowaniu całej dokumentacji załączonej do wniosku o pozwolenie na użytkowanie, organ nadzoru budowlanego przeprowadza kontrolę. Jej celem jest ustalenie, czy wybudowany obiekt może być użytkowany w sposób, który został określony w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Pułapki na inwestora w procedurach budowlanych – zgody i pozwolenia

Na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku, ale także w jego otoczeniu, wymagane jest pozwolenie konserwatorskie. Nawet pozornie niewielkie inwestycje czy prace mogą wymagać pozwolenia wodnoprawnego bądź zgłoszenia. Niedochowanie tych formalności może skutkować poważnymi problemami.

Nowe wymogi dotyczące inwestycji budowlanych

Drugi kwartał 2024 roku przyniesie inwestorom z branży nieruchomości spore zmiany. Dotyczą one warunków techniczno-budowlanych, jakie powinny spełniać budynki mieszkalne wielorodzinne oraz projektu budowlanego.

Ułatwienia w procesie inwestycyjnym

Organy administracji architektoniczno-budowlanej sprawniej będą prowadzić postępowania w sprawie budowy obiektów liniowych położonych w sąsiedztwie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Inwestorzy mogą korzystać z elektronicznego dziennika budowy, chociaż nie mają takiego obowiązku.

Geodezja i kartografia w procesie inwestycyjnym

Wytyczenie geodezyjne obiektu jest zazwyczaj pierwszą czynnością na budowie, która przerywa bieg terminu 3-letniego na rozpoczęcie robót budowlanych i tym samym możliwość wygaśnięcia pozwolenia na budowę.

Mosty, wiadukty, drogi i tory

Rozwój kolei będzie w najbliższych latach jednym z najważniejszych wyzwań w zakresie infrastruktury. Programy zarówno związane z budową CPK, jak i dotyczące rynku kolejowego i już prowadzone lub zakończone inwestycje – modernizacja Centralnej Magistrali Kolejowej, przebudowa Warszawskiego Węzła Kolejowego itp. – nie pozostawiają złudzeń, że czeka nas wysyp inwestycji tej branży.

Zmiana inwestora w trakcie budowy

Proces budowlany jest długotrwały i często zdarza się, że dochodzi do zmiany uczestników procesu budowlanego. Dotyczy to zarówno inwestora, jak i osób profesjonalnie się tym zajmujących, czyli projektantów czy kierowników budowy. Nie można tego jednak robić dowolnie – Prawo budowlane przewiduje określone procedury zmian oraz ich skutki dla zainteresowanych.

Praktyczne problemy z przeniesieniem pozwolenia na budowę

Nowy inwestor – co do zasady – musi złożyć do starosty wniosek o przeniesienie na jego rzecz pozwolenia na budowę z dotychczasowego inwestora. Do wniosku powinien dołączyć wymagane przez prawo dokumenty.