Gabriel Jędrol

Chcesz kupić spółkę – skorzystaj z ulgi konsolidacyjnej

Konsolidacja to naturalny proces w gospodarce, prowadzący do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku, wykorzystywany w celu osiągnięcia koncentracji kapitału, czy też korzyści skali. Aby ułatwiać ekspansję inwestycyjną polskich firm, ustawodawca przewidział możliwość preferencyjnego traktowania kosztów poniesionych w związku z przejmowaniem innych podmiotów – ulgę konsolidacyjną.

Ulga na innowacyjnych pracowników jako uzupełnienie ulgi B+R

Poszukiwanie i zatrudnianie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, zajmującej się pracami badawczo-rozwojowymi (B+R), stanowi nie lada wyzwanie dla agencji rekrutacyjnych i pracodawców.

Sprzedaż udziałów bez podatku możliwa dzięki PSH

Przepisy regulujące zasady opodatkowania polskich spółek holdingowych (PSH) zostały wprowadzone do polskiego systemu podatkowego 1 stycznia 2022 r. Umożliwiają one m.in. pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów (akcji) w krajowych lub zagranicznych spółkach zależnych PSH.

Dzięki IPO debiut spółki na giełdzie korzystny podatkowo

Celem wprowadzenie ulgi na IPO miał być wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Choć boom na polskim rynku kapitałowym dotychczas nie nastąpił warto być na niego odpowiednio przygotowanym i pamiętać o wysokiej atrakcyjności preferencji dotyczącej IPO – zarówno w kontekście CIT, jak i PIT.

Dla kogo ulga IP BOX

Podatnicy podatków dochodowych – zarówno PIT, jak i CIT – mogą korzystać z ulgi IP BOX już prawie od 5 lat. Najchętniej stosują ją firmy świadczące usługi w branży IT. Należy jednak pamiętać o tym, że ulga podatkowa IP BOX nie dotyczy jedynie programistów i programów komputerowych.