Damian Leśniak

Rezerwy na zaległe urlopy

Jednym z aspektów rzetelnie sporządzonego sprawozdania jest wycena oraz ujęcie rezerw w tym również rezerwy urlopowej. Nie dotyczy ono spółek korzystających z uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości.

Koszty wytworzenia a wycena: zasady KRS 13 w działalności produkcyjnej

Krajowy Standard Rachunkowości nr 13 stanowi istotne narzędzie dla zarządów i pracowników spółek prowadzących działalność produkcyjną, którzy muszą dokładnie określić wartość kosztu wytworzenia. W artykule omówimy zasady i politykę rachunkowości związane z kosztami wytworzenia, które są podstawą wyceny zgodnie z KRS 13. Opisujemy kluczowe wytyczne i korzyści wynikające z prawidłowego stosowania tych zasad w jednostce.