Bartosz Fuchs

Fiskus coraz staranniej typuje podmioty do kontroli

Dzięki zbieraniu i analizie coraz większej ilości informacji (w szczególności z formularza TPR) do kontroli typowane są podmioty, u których prawdopodobieństwo doszacowania dochodu jest znacznie wyższe, niż było to jeszcze kilka lat temu.