Rafał Jaroszyński

Za dyżur pracowniczy czasem trzeba zapłacić

Jeśli w czasie dyżuru pracownik musi wykonać pracę, należy mu się za to wynagrodzenie. Gdy to się dzieje po godzinach, poza wynagrodzeniem może nabyć prawo do dodatku za pracę nadliczbową lub w porze nocnej.

Szef może weryfikować liczebność związku zawodowego

Od liczby członków organizacji związkowej zależą jej uprawnienia, dlatego szef może ją zweryfikować. Podanie nieprawdziwych danych w celu korzystania ze statusu zakładowej organizacji naraża członków zarządu związku zawodowego na odpowiedzialność karną.

Obowiązkowej konsultacji ze związkami zawodowymi nie wolno pomijać

Brak konsultacji związkowej w tzw. indywidualnej sprawie może przesądzić o przegraniu przez pracodawcę sprawy w sądzie, nawet jeśli przyczyny rozwiązania umowy były poważne i prawdziwe.

Nie każdy działacz związkowy uniknie pracy

Członkowie zakładowych organizacji związkowych mogą korzystać z tzw. zwolnień stałych od pracy, jak również zwolnień na czynności doraźne. Ale o ich udzieleniu decyduje pracodawca.