Jakub Gałuszka

Ulga na prototyp – wsparcie komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych

W pakiecie ustaw zawierających się w programie Polskiego Ładu znalazło się miejsce dla tzw. ulgi na prototyp. Ulga ta znajduje zastosowanie na kolejnym etapie działań podejmowanych przez inwestujących w innowacyjne rozwiązania przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności i prowadzonych prac badawczo-rozwojowych wytworzyli nowy produkt i dążą do jego wprowadzenia na rynek.

Ulga badawczo-rozwojowa – zagadnienia praktyczne

Podstawowym założeniem ulgi badawczo-rozwojowej jest umożliwienie przedsiębiorcom dodatkowego odliczenia wydatków ponoszonych na taką działalność. Zarówno podatnicy PIT, jak i CIT, uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, mogą odliczyć je od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. W praktyce oznacza to, że wydatki przedsiębiorcy są kosztem podatkowym dwukrotnie – raz jako zwykły koszt uzyskania przychodu i drugi raz, kiedy są odliczane w ramach ulgi B+R w zeznaniu rocznym (jako tzw. koszty kwalifikowane).

Ulga na ekspansję: jak z niej skorzystać, unikając problemów

Przepisy dotyczące ulgi podatkowej na ekspansję są restrykcyjnie stosowane przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne, przez co w praktyce trudno otrzymać odliczenie od podstawy opodatkowania za jej pośrednictwem. W stanowiskach organów podatkowych dopiero teraz klarują się przesłanki precyzujące możliwość skorzystania z ulgi na ekspansję.