Jędrzej Figurski

Fundacje rodzinne: małżeństwo to nie rodzina. Karkołomne interpretacje KIS

Dwie niedawne interpretacje podatkowe dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wypaczają ideę fundacji rodzinnej i odwracają do góry nogami preferencje podatkowe, które ustawodawca przyznał najważniejszym osobom: fundatorom. Wypada, aby zdobyto się na stosowną refleksję – tam, gdzie powstać ona powinna.

Podział przez wyodrębnienie – nowe narzędzie umożliwiające reorganizację spółek

Podział przez wyodrębnienie uatrakcyjnia i znacznie upraszcza przeprowadzenie reorganizacji polegających na przeniesieniu części biznesu do spółki zależnej.

Nowy sposób transgranicznego przeniesienia siedziby spółki – aspekty prawne i podatkowe

W ramach przekształcenia transgranicznego polskie spółki mają możliwość przeniesienia swojej siedziby do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EOG bez przeprowadzenia likwidacji, a przez to kontynuacji w sposób niezakłócony działalności na terytorium innego państwa UE lub EOG.