Bogusław Gębarowski

Kredyt kupiecki – o czym warto wiedzieć?

Przedsiębiorcy bardziej niż w poprzednich latach powinni uświadomić sobie potrzebę odpowiedzialnego, profesjonalnego podejścia do zarządzania należnościami i negatywne konsekwencje związane z nieterminowym regulowaniem należności przez kontrahentów.

Umorzenie egzekucji – jakie są skutki dla wierzyciela?

Proces odzyskiwania długu zaczyna się często od monitoringu płatności wierzytelności jeszcze niewymagalnych. Ma to na celu głównie zdyscyplinowanie płatnika i wskazanie mu, że wierzyciel „interesuje się” swoją należnością.

Banki w dobie pandemii

Zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci, mogą wkrótce mieć znacznie większe trudności w uzyskaniu kredytu. Może się to w bardzo niekorzystny sposób odbić na całej gospodarce.