Paweł Szlachetko

Recharakteryzacja transakcji – czy możliwa dla tych, zawartych przed 2019 r.?

Organy podatkowe kontrolując ceny transferowe mogą korzystać z narzędzia recharakteryzacji transakcji. Oznacza to możliwość uznania przez organ, że analizowana transakcja faktycznie stanowiła inną transakcję niż ta, określona przez podatnika lub że podmioty niepowiązane w ogóle nie zawarłyby takiej transakcji.

Zadania księgowych w cenach transferowych

Księgowi odgrywają istotną rolę w identyfikacji obowiązków cen transferowych spółek działających w grupach podmiotów powiązanych. To właśnie zaangażowanie księgowych pozwala wielu podmiotom uniknąć potencjalnych sankcji, grożących za niewypełnienie obowiązków cen transferowych.

Jakie elementy analiz porównawczych są najczęściej kwestionowane

Dzięki analizie podmioty powiązane są w stanie udowadniać, że ich transakcje zostały zawarte na warunkach, jakie stosowałyby pomiędzy sobą podmioty niepowiązane. Dlatego muszą to być dokumenty najwyższej jakości.