Monika Kucharska

Garb, czyli naruszenie istoty pożyczki

Dochodzenie „nadpłat” jako sposób na uzyskanie darmowego kredytu.

Kusząca wizja pożyczki gratis, czyli kredyt we frankach

Franki szwajcarskie w umowie kredytu nie są sposobem na wygrany proces z bankiem, darmowy kredyt i zwrot pieniędzy za nieruchomość.

Sprawiedliwe rozstrzygnięcie sądu w przypadku spłaconego kredytu frankowego

Zeznania składane przez stronę powodową na rozprawach sądowych układają się w ciąg podobnych okoliczności i działań, podejmowanych przez kredytobiorców frankowych, którzy chcą dochodzić roszczeń po spłacie kredytu frankowego. Zeznają często, że ich interesy jako konsumentów zostały rażąco naruszone, ze względu na niedozwolone postanowienia umowne w zawartej z bankiem umowie kredytowej.

Tylko sąd może ocenić „niedozwolone postanowienia umowne”

Co do zasady niedozwolone postanowienia umowne nie wiążą konsumenta, choć ustawodawca wyraźnie nie sformułował normy zakazującej.