Sebastian Bednarczyk

Usługi najmu nieruchomości świadczone przez wspólnika spółki jako ukryty zysk

Wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność wspólnika spółki opodatkowanej ryczałtem od dochodów spółek, która przed przekształceniem w spółkę z o.o. wykorzystywana była w jednoosobowej działalności gospodarczej, świadczy o niedostatecznym dokapitalizowaniu spółki i stanowi dochód z tytułu ukrytych zysków.

Jak skorzystać ze zwolnienia z CIT w przypadku inwestycji brownfield

Zwolnieniem podatkowym jest objęty – w ramach dostępnego dla podatnika limitu – całkowity dochód uzyskany z działalności gospodarczej, jeśli mieści się ona w kodach PKWiU wskazanych w decyzji o wsparciu wydanej na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji i jeśli jest prowadzona na wskazanym w niej terenie.