Katarzyna Menszig-Wiese Menszig-Wiese

Surowe kary za influencer marketing

Po dwóch latach informowania i budowania świadomości o zasadach współpracy reklamowej przedsiębiorców z internetowymi osobowościami Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przechodzi do konsekwentnego egzekwowania prawa.