Grzegorz J. Wąsiewski

Zrównoważony rozwój jako kryterium do spełnienia

Określanie pozacenowych wymogów, w tym związanych ze zrównoważonym rozwojem, powinno być na tyle jasne, aby nie budziło wątpliwości co do oczekiwań zamawiającego i umożliwiało wykonawcom złożenie porównywalnych ofert.