Paweł P. Mlicki

Planowanie czasu pracy w ruchu ciągłym to wyzwanie

Krótki okres rozliczeniowy, możliwość wydłużenia normy czasu pracy, obowiązek zapłaty dodatku za każdą godzinę pracy w wydłużonym wymiarze, odmienność zasad obliczania wymiaru czasu pracy – te cechy systemu pracy w ruchu ciągłym utrudniają układanie harmonogramów.