Paulina Bartnikowska

„Praca na rzecz” to także wystawianie faktury w ramach umowy B2B

Jeżeli ZUS uzna, że pracownik w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje dla swojego pracodawcy tę samą pracę co na etacie (zarzut tzw. pracy na rzecz), przypisze firmie zaległe składki.

Odmowa układu ratalnego z ZUS powinna nastąpić w decyzji

Organ rentowy twierdzi, że przedsiębiorca, który nie uzyskał zgody na rozłożenie zaległości z tytułu składek na raty, nie może się odwołać. Utrzymuje to stanowisko, mimo przeciwnego orzecznictwa sądów.