Bartłomiej Łącki

Opinie konsumenckie – nowe wyzwanie dla internetowych platform sprzedażowych

1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy implementujące dyrektywę Omnibus. W istotny sposób wpływają one na branżę e-commerce, nakładając na podmioty prowadzące sprzedaż przez internet wiele nowych wyzwań: prawnych, organizacyjnych i technicznych.