Agata Lipińska

Wpłaty na FOR – nowa danina dla podmiotów kupujących produkty rolne

Nowo utworzony Fundusz Ochrony Rolnictwa ma stanowić zabezpieczenie dla producentów rolnych, którzy nie uzyskali zapłaty od nabywcy ich produktów. Będzie finansowany z obowiązkowych wpłat obciążających przedsiębiorców.