Aleksander Świątek

Praktyczne skutki połączenia informacji TPR i oświadczenia

Zmiany przepisów ustawowych w zakresie obowiązków sprawozdawczych z zakresu cen transferowych spowodowały konieczność przeprowadzenia zmian rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych (TPR), składanych corocznie przez podatników realizujących transakcje lub inne zdarzenia z podmiotami powiązanymi.